Ankara Arısı

İngilizce Adı: Angora Bee      Bilimsel Adı: Apis Melifera Anatolliaca Genellikle esmer, kirli sarı renkte küçük vücut yapısına sahip arılardır. Sakin, kışlama yetenekleri iyi, çalışkan ve dayanıklı arılardır. Yağmacılık eğilimleri fazla değildir. Yön belirleme bakımından üstün performans gösterirler. Yavru yetiştirme aktiviteleri üstün bir ırktır. Az miktarda bal tüketir bu nedenle kıt koşullarda dahi bal biriktirebilir. Ankara Arısının en önemli özelliği ürettiği balın açık renkte beyaz olmasıdır. Ankara Arısının beyaz balı, antimikrobiyal aktivite bakımından oldukça zengin olup, midede ülser ve gastrite iyi gelmektedir. İtalyan seyyah DOMENİCO SESTİNİ 1787’de Ankara’ya gelmiş ve yazdığı seyahatnamede Ankara Arılarının “pamuk kadar beyaz” çok namlı bir bal ürettiklerini ayrıca “Türk Metodu” olarak belirttiği Arıları una batırarak tedavi etme ve balı toplarken hepsini almayıp bir miktar Arılara bırakma yöntemini ülkesinin arıcılarına götürdüğünü anlatmaktadır. Osmanlı saraylarının vazgeçilmezi olan ünlü Ankara Balı, Ankara Vilayeti Salnamesinde (1325/1907) şu şekilde anlatılmaktadır; “Türkiye’de en iyi bal Ankara ‘da çıkar denilirse, bu söz mübalağa sanılmamalı. Kokusu, lezzeti, cinsinin güzelliği, Beyazlığı itibariyle daima aranır.”